Maria Janina Ristau z d. Kraus (1912 – 2008)

Niesłysząca malarka i nauczycielka. Uczennica Prywatnego Gimnazjum P.P. Benedyktynek w Przemyślu. Początkowo kształciła pod kierunkiem prof. Stanisława Rzeckiego, dzięki któremu dostała się do Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie (1931 – 1939). Była studentką znanych profesorów Felicjana Kowarskiego i Tadeusza Pruszkowskiego. Po wojnie pracowała w różnych instytucjach jako grafik, nauczycielka plastyki. W latach 1970 – 1977 pracowała w Zakładzie Wychowawczym dla Głuchych przy ul. Łuckiej 17/23 (obecnie Ośrodku Szkolno – Wychowawczym dla Głuchych im. J. Siestrzyńskiego w Warszawie).