O projekcie

„Maria Ristau – głucha artystka malarka”
„Maria Ristau – głucha artystka malarka” – projekt ma przybliżyć odbiorcom dziedzictwo Marii Ristau poprzez wystawę jej obrazów. Maria Ristau z d. Kraus całe życie podporządkowała swoim pasjom – malarstwu akwarelowemu i pracy z niesłyszącą młodzieżą, w tym nauczaniu rysunku. Jej prace dotąd nie były pokazywane szerokiej publiczności. Dzięki projektowi akwarelowy świat Marii ujrzy światło dzienne. Wystawę poprzedzać będzie prelekcja poświęcona artystycznemu środowisku ziemi mazowieckiej oraz życiu i twórczości Marii Ristau.

Projekt „Maria Ristau – głucha artystka malarka” jest dofinansowany ze środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego.